Deltares

Deltares

Over Deltares

Over Deltares

Deltares is een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd werken we aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. We richten ons voornamelijk op delta’s, kustregio’s en riviergebieden.

(EVP)

Onze wereldwijde klimaatuitdagingen zijn enorm. Dit vraagt om robuuste kennis over water en ondergrond, vanuit een integrale aanpak. Alleen met de beste mensen kunnen we deze uitdagingen aan. Werken bij Deltares betekent bijdragen aan ons motto ‘Enabling Delta Life’, aan veilig en duurzaam leven in delta’s waar ook ter wereld.

Kennis en innovatie

De uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan, vragen om innovatieve oplossingen. Daarom doen we wetenschappelijk onderzoek, bouwen we proefopstellingen, testen in onze Deltagoot en staan met onze laarzen in de modder om te testen in het veld. Zo komen we tot slimme innovaties en bruikbare oplossingen voor mens, milieu en maatschappij. Zoals de door Deltares ontwikkelde grofzandbarrière. Een technologie die sneller, goedkoper en duurzamer werkt dan de traditionele aanpak om dijken te verstevigen.

Teamwork

Bij Deltares werken we samen in internationale, multidisciplinaire teams. Niet alleen met collega’s die leidend zijn in hun vakgebied, maar ook met partners en opdrachtgevers. Collega’s komen uit verschillende werelden en disciplines zoals hydrologen, planologen, ecologen, economen en morfologen. Onze kennis maken we bruikbaar voor anderen. We delen die vanuit de overtuiging dat werken vanuit ‘dare to share’ kansen biedt om het nóg beter te doen en om van elkaar te leren.

Impact

Ons werk heeft impact op de samenleving. Zo kijken we wat de gevolgen zijn van klimaatveranderingen: welke maatregelen zijn nodig bij het scenario van versnelde zeespiegelstijging? We brengen de gevolgen van cyberaanvallen op waterveiligheid in kaart. En we onderzoeken hoe we de impact van plastic op ons milieu, gezondheid en maatschappij kunnen verminderen. Allemaal projecten waarmee we zorgen dat delta’s leefbaar en veilig blijven, ook voor generaties na ons!

Jouw ontwikkeling

Onze mensen werken en komen van over de hele wereld. Werken voor Deltares betekent werken in een omgeving waarin flexibiliteit en denkvrijheid wordt aangemoedigd. Bij Deltares werk je vanuit jouw talent en krijg je volop ruimte om dit verder te ontwikkelen. Werken bij Deltares betekent vrijheid om binnen onze strategie je werk zelf vorm te geven. Het vraagt pro-activiteit, samenwerkingsgerichtheid en ondernemerschap. Niets is onmogelijk bij Deltares!

Meer informatie op https://www.deltares.nl/nl/werken-bij/

En klik hier voor de bedrijfspagina die in WaterForum Magazine heeft gestaan.

Foto: Guus Schoonewille

Categorie: Kennis instituut, Uitgelicht

Contact informatie

Website https://www.deltares.nl/nl/werken-bij/

Vacatures bij Deltares