Remco Bosma beëdigd als dijkgraaf HHNK

Commissaris van de Koning van Noord-Holland Arthur van Dijk heeft Remco Bosma beëdigd als nieuwe dijkgraaf voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Bosma begon zijn carrière begin jaren ’90 als ingenieur waterbeheer bij het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland, in 2003 opgegaan in het huidige HHNK. De afgelopen vier jaar was hij burgemeester

Doorgaan met lezen

Proefvakken voor dijkversterking Marken

Deze maand start Rijkswaterstaat met de aanleg van twee proefvakken op Marken (Zuidkade en Westkade). Daarmee wil de dienst zien of het dijkontwerp in de praktijk overeenkomt met de berekeningen. Ook wil Rijkswaterstaat op basis van de proefvakken beoordelen of er nog verbeteringen en aanpassingen nodig zijn in de manier waarop de dijkversterking uiteindelijk zal

Doorgaan met lezen

Waterschap Limburg en gemeente Meerssen testen regenwaterbuffers Meerssen

Waterschap Limburg en gemeente Meerssen testen de regenwaterbuffers aan de Visweg en Aan de Pletsmolen in Meerssen. De verkregen informatie helpt het waterschap om de afvoer van de Watervalderbeek beter te kunnen sturen bij een hoogwatersituatie. Samen met een aantal gebiedspartners waaronder gemeente Meerssen werkt Waterschap Limburg binnen het klimaatprogramma Water in Balans aan maatregelen

Doorgaan met lezen

Oer-Hollandse waterbouw biedt Limburgse beekdalen weinig soelaas

Overstromingen in Limburgse beekdalen zijn nooit helemaal te voorkomen, blijkt uit een watersysteemanalyse door Deltares. Het rapport schetst vijf manieren om nieuwe overstromingen zoals in juli 2021 te voorkomen, waaronder klassieke Nederlandse waterbouwkundige oplossingen, zoals kades, tunnels en rivierverruiming. Maar de afstromende watermassa laat zich moeilijk temmen. Een kademuur in Valkenburg verlegt het overstromingsgevaar naar

Doorgaan met lezen

Drinkwatertarief voor bedrijven stijgt met 21% in 2023

Niet alleen de tarieven voor huishoudens stijgen voor drinkwater in 2023, ook bedrijven betalen meer voor drinkwater, zelfs 21%. Bedrijven die hun afvalwater door het waterschap laten zuiveren betalen aanzienlijk meer dan in 2022. Bijna alle waterschappen verhogen het tarief voor de zuivering, Wetterskip Fryslan uitgezonderd. De provinciale grondwaterheffing verdubbelt in Noord-Brabant en stijgt met

Doorgaan met lezen

Boskalis verwerft EUR 120 miljoen contract voor de ontwikkeling en het klimaatbestendig maken van Gulhifalhu in de Malediven

Boskalis heeft een contract verworven van het ministerie van Nationale Planning en Infrastructuur van de Republiek der Malediven met betrekking tot de verdere ontwikkeling en het klimaatbestendig maken van Gulhifalhu. Het contract heeft een waarde van circa EUR 120 miljoen. Dit project betreft de tweede fase van de uitbreiding van het eiland Gulhifalhu, waarvoor Boskalis

Doorgaan met lezen

Waterschap wil een waterberging in natuurgebied Willeskop

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) gaat een waterberging creëren in natuurgebied Willeskop bij Montfoort. Het natuurgebied moet 200.000 m³ water gaan bergen en overtollig water doorvoeren van de GHIJ door de Lopikerwaard naar de Lek. Zo is het gebied bestand tegen toekomstige wateroverlast en heeft het waterschap er een robuuster en klimaatbestendiger watersysteem bij. Als gevolg

Doorgaan met lezen