Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta

Over Waterschap Brabantse Delta

Buiten Gewoon Doen!

Waterschap Brabantse Delta is een modern waterschap in Midden en West-Brabant. Ons gebied is divers met hoge zandgronden en laag gelegen polders, kleigronden, prachtige natuurgebieden, landbouw, grote (internationale) bedrijven en industrie, logistiek, scheepvaart, steden en dorpen. Net Nederland in het klein. Tel de historie van de watersnoodramp en een intensief dijkversterkingsprogramma daarbij op. Plus het feit dat ons werkgebied grenst aan België. Dit maakt dat wij een uniek waterschap in Nederland zijn en maatwerk leveren.

We staan voor onze waterschapstaken: de zorg voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid tegen overstroming. Deze taken voeren we op een moderne en betrouwbare manier uit. Met ervaring en gebiedskennis uit het verleden en met vakmanschap, passie en talent van deze tijd. Uitdagingen pakken wij buitengewoon aan Als waterschap dragen wij bij aan een mooiere en betere leefomgeving. Zo kan iedereen rondom water veilig wonen, werken en genieten. Nu en in de toekomst. Om de toekomst bij te houden pakken wij grote uitdagingen aan. Hoe doen we dat? Buiten gewoon. Bij waterschap Brabantse Delta werken mensen met hart voor de omgeving.

Mensen die BUITEN werken.
Mensen die BUITENGEWONE dingen doen.
Mensen die GEWOON doen.
Mensen die DOEN!

Kom jij bij ons buitengewone dingen doen?
Onze ruim 500 enthousiaste collega’s zetten zich elke dag in voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Dat doen we niet alleen maar samen met onze omgeving. Ga jij met ons de uitdaging aan om Brabant mooier te maken? Ben jij vernieuwend en omgevingsgericht? Kijk dan eens naar onze vacatures: www.brabantsedelta.nl/vacatures of meld je aan voor onze e-mailservice.

Klik hier om het werkgeversprofiel te bekijken wat in WaterForum magazine heeft gestaan.

Categorie: Uitgelicht, Waterschap

Contact informatie

Website http://www.brabantsedelta.nl/vacatures

Vacatures bij Waterschap Brabantse Delta